Giá
₫  – 
  • 260000₫
  • 260001₫

- Chúng tôi chỉ bán mật ong Rừng, không bán mật ong NUÔI trong rừng, Mùa mật nhiều nhất là rơi vào từ tháng 3 đến hết tháng 6, những tháng khác mật rất ít và hiếm.