Tặng bộ dán màn hình, cài ứng dụng có bản quyền, giảm giá 15% khi mua bao da kèm theo máy, (và giảm 10%  cho những lần mua bao da tiếp theo).
Bảng Giá máy áp dụng cho khách hàng thanh toán tiền mặt hoặc thẻ ATM nội địa.

There are no products in this section