• Dịch vụ xóa iCloud bằng imei.
 1. Chúng tôi chỉ thu tiền trước và giữ imei của máy,
 2. Sau khi có thông báo xóa icloud thành công từ chúng tôi, Quý khách chỉ cần kết nối mạng và thiết lập lại máy là có thể sử dụng được.
Xóa iCloud bằng imei Giá Thời Gian Ghi chú
iCloud Remove (clean) iPhone 5/5c/5s/6/6+/6S/6S+ 5.300.000 2-5 Days Quay Phim Màn Hình active và số imei.
iCloud Remove by Serial number for all iPad wifi, Apple watch, 850.000 2-4 Days Phải Restore Trước add serial
iCloud Remove (clean) iPhone 5/5c/5s/6/6+/6S/6S+ o 30-40 Days Quay Phim Màn Hình active và số imei.
iCloud Remove Lost, Stolen, Erased, iPhone 4s/5/5c/5s/6/6+ , iPad (100%) 0 10-20 Days Quay Phim Màn Hình active và số imei.

 • Dịch vụ xóa iCloud thông qua phương pháp làm phần cứng,

Điện Thoại

Giá

 • iPhone 4

900.000

 • iPhone 4S

1.400.000

 • iPhone 5

2.100.000

 • iPhone 5S

3.200.000

 • iPhone 6
 
 • iPhone 6Plus
 
 

Phiên Bản 3G
Sau khi làm sẽ không còn dùng được 3G, mà chỉ sử dụng wifi.

Phiên Bản Wifi
Sau khi làm số seri của máy sẽ thay đổi, và có thể thay đổi cả dung lượng ổ cứng.

 • iPad 2

900,000

1,200,000

 • iPad 3

900,000

1,200,000

 • iPad 4

900,000

1,200,000

 • iPad Air 1

900,000

1,200,000

 • iPad mini 1

900,000

1,200,000

 • iPad mini 2

900,000

1,200,000

 • iPad mini 3

900,000

1,200,000

 
 • iPad Air 2

3,000,000( xài được 3G)

1,000,000

 

Hiện chưa có sản phẩm nào. Cảm ơn Quý Khách. Tiến Dũng . 02839492122