Loại Máy Giá Thay Mặt Kính Giá Thay Màn Hình Giá Thay Cảm Ứng

Thời Gian Bảo Hành

iPhone 4, 4S 150.000 400.000 300.000  
iPhone 5 200.000 400.000    
iPhone 5S 200.000 400.000    
iPhone 6        
iPhone 6S        
iPhone 6 Plus        
iPhone 6S        
iPhone 6S Plus        
iPhone 7        
iPhone 7 Plus        
iPhone 8        
iPhone 8 Plus        
iPhone X   5.300.000    
iPhone Xs max        
iPhone 11        
iPhone 11 Pro        
iPhone 11 Pro Max