Bảo Hành
Loại Hàng
Màu Sắc
Free Shipping
Phiên Bản
Dung Lượng
Hệ điều hành
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
18.700.000 
Loại : Mỹ LL/A
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
Màu Sắc: Xanh da trời, Tím, Xám, Hồng, Kem
14.900.000 
Loại : Mỹ LL/A
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
Màu Sắc: Xanh da trời, Tím, Xám, Hồng, Kem
13.500.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
13.500.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
13.500.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
13.500.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận