Loại Hàng
Màu Sắc
Free Shipping
Phiên Bản
Dung Lượng
Hệ điều hành
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
14.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
14.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
12.900.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 256GB
12.900.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 256GB
9.900.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 256GB
9.900.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 256GB

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận