Loại Hàng
Màu Sắc
Phiên Bản
Dung Lượng
Bảo Hành
Hệ diều hành
màn hình
Free shipping
9.490.000 
Xuất sứ: Hàng Chính Hãng Full VAT
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: Chung, Xanh da trời, Yellow, Silver, Hồng
Free shipping
9.490.000 
Xuất sứ: Hàng Chính Hãng Full VAT
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: Chung, Xanh da trời, Yellow, Silver, Hồng
Free shipping
9.490.000 
Xuất sứ: Hàng Chính Hãng Full VAT
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: Chung, Xanh da trời, Yellow, Silver, Hồng
Free shipping
9.490.000 
Xuất sứ: Hàng Chính Hãng Full VAT
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: Chung, Xanh da trời, Yellow, Silver, Hồng
Free shipping
13.390.000 
Xuất sứ: Hàng Chính Hãng Full VAT
Dung lượng: 256GB
Mau Sac: Chung, Xanh da trời, Yellow, Silver, Hồng
Free shipping
13.390.000 
Xuất sứ: Hàng Chính Hãng Full VAT
Dung lượng: 256GB
Mau Sac: Chung, Xanh da trời, Yellow, Silver, Hồng
Free shipping
6.899.000 
Xuất sứ: Hàng Chính Hãng Full VAT, Chính Hãng VN/A
Dung lượng: 64GB, 256GB
Mau Sac: Chung, Grey, Silver
Free shipping
6.899.000 
Xuất sứ: Hàng Chính Hãng Full VAT, Chính Hãng VN/A
Dung lượng: 64GB, 256GB
Mau Sac: Chung, Grey, Silver

Reviews

No data found

Write a review