Loại Hàng
Màu Sắc
Free Shipping
Phiên Bản
Dung Lượng
Hệ điều hành
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
14.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
14.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
12.900.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 256GB
12.900.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 256GB
9.900.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 256GB
9.900.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc
Dung lượng bộ nhớ: 64GB, 256GB
11.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
11.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
11.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
8.990.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
8.990.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
8.990.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
12.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
12.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
12.300.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 32GB

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận