Loại Hàng
Màu Sắc
Free Shipping
Phiên Bản
Dung Lượng
Hệ điều hành
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
18.800.000 
Dung lượng bộ nhớ: 256GB
Màu Sắc: Xám, Gold
14.900.000 
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
Màu Sắc: Tím, Xám, Gold, Hồng

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận