Loại Hàng
Màu Sắc
Free Shipping
Phiên Bản
Dung Lượng
Hệ điều hành
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
Free Ship
19.500.000 
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
Màu Sắc: Xám, Bạc
Free Ship
19.950.000 
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
Màu Sắc: Xám, Bạc

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận