Loại Hàng
Màu Sắc
Free Shipping
Dung Lượng
Hệ điều hành
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
Free Ship
18.500.000 
Loại : Chính Hãng VN/A
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
Màu Sắc: Đen, Xanh da trời, Xanh lá, Đỏ
Free Ship
17.500.000 
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh lá, Tím, Đỏ, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
Free Ship
17.500.000 
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh lá, Tím, Đỏ, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
Free Ship
17.500.000 
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh lá, Tím, Đỏ, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
17.500.000 
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh lá, Tím, Đỏ, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
Free Ship
17.500.000 
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh lá, Tím, Đỏ, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB
Free Ship
17.500.000 
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh lá, Tím, Đỏ, Xanh dương
Dung lượng bộ nhớ: 64GB

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận