Loại Hàng
Màu Sắc
Dung Lượng
Hệ diều hành
màn hình
Free shipping
13.200.000 
Xuất sứ: Chính Hãng VN/A, Mỹ LL/A
Dung lượng: 128GB
Mau Sac: Black, Xanh da trời, Midnight Green, Red
Free shipping
12.000.000 
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Purple, Red, Blue
Free shipping
12.300.000 
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Purple, Red, Blue
Free shipping
12.400.000 
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Purple, Red, Blue

Reviews

No data found

Write a review