Loại Hàng
Màu Sắc
Dung Lượng
Hệ diều hành
màn hình
Free shipping
11.950.000 
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Purple, Red, Blue
Free shipping
11.850.000 
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Purple, Red, Blue
Free shipping
11.950.000 
Dung lượng: 64GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Purple, Red, Blue

Reviews

No data found

Write a review