Loại Hàng
Màu Sắc
Free Shipping
Dung Lượng
Hệ điều hành
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
34.500.000 
Loại : Chính Hãng VN/A
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: Xanh lá
Loại : Chính Hãng VN/A
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: Xanh lá
31.200.000 
Loại : Chính Hãng VN/A
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: Xanh lá
28.300.000 
Loại : Chính Hãng VN/A
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: Xanh lá
Loại : Chính Hãng VN/A
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: Xanh lá
36.300.000 
Loại : Chính Hãng VN/A
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: Xanh lá
31.800.000 
Loại : Chính Hãng VN/A
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: Xanh lá
29.600.000 
Loại : Chính Hãng VN/A
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: Xanh lá
34.300.000 
Dung lượng bộ nhớ: 1TB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh da trời, Gold
32.500.000 
Dung lượng bộ nhớ: 512GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh da trời, Gold
30.500.000 
Dung lượng bộ nhớ: 256GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh da trời, Gold
28.300.000 
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh da trời, Gold
29.000.000 
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh da trời, Gold
31.800.000 
Dung lượng bộ nhớ: 256GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Xanh da trời, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 1TB
Màu Sắc: Xanh da trời
Dung lượng bộ nhớ: 512GB
Màu Sắc: Xanh da trời

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận