Loại Hàng
Màu Sắc
Dung Lượng
Bảo Hành
Hệ diều hành
màn hình
Free shipping
13.500.000 
Xuất sứ: Chính Hãng VN/A
Dung lượng: 128GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Red, Blue, Hồng
Free shipping
13.590.000 
Xuất sứ: Chính Hãng VN/A
Dung lượng: 128GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Red, Blue, Hồng
Free shipping
13.500.000 
Xuất sứ: Chính Hãng VN/A
Dung lượng: 128GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Red, Blue, Hồng
Free shipping
13.590.000 
Xuất sứ: Chính Hãng VN/A
Dung lượng: 128GB
Mau Sac: White, Black, Midnight Green, Red, Blue, Hồng

Reviews

No data found

Write a review