Loại Hàng
Màu Sắc
Free Shipping
Dung Lượng
Hệ điều hành
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
Free Ship
Dung lượng bộ nhớ: 512GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Đỏ, Xanh dương, Hồng
Free Ship
Dung lượng bộ nhớ: 256GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Đỏ, Xanh dương, Hồng
Free Ship
21.350.000 
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Đỏ, Xanh dương, Hồng
Free Ship
23.000.000 
Dung lượng bộ nhớ: 512GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Đỏ, Xanh dương, Hồng
Free Ship
22.300.000 
Dung lượng bộ nhớ: 256GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Đỏ, Xanh dương, Hồng
Free Ship
20.900.000 
Dung lượng bộ nhớ: 128GB
Màu Sắc: Trắng, Đen, Đỏ, Xanh dương, Hồng

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận