Xuất xứ
Màu Sắc
Dung Lượng
Thời gian bảo hành
Hệ điều hành
Kích Thước
Free Ship
20.800.000 
Loại hàng: VN/A Apple VN
Thời gian bảo hành: 12 Tháng
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB
Màu Sắc: ., Màu xanh da trời, Màu tím, Màu vàng, Màu đỏ, Màu starlight, Màu midnight
Free Ship
Liên hệ 0937345567
Loại hàng: ZP/A Apple Singapor
Thời gian bảo hành: 12 Tháng
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB
Màu Sắc: ., Màu xanh da trời, Màu tím, Màu vàng, Màu đỏ, Màu starlight, Màu midnight
Free Ship
18.500.000 
Loại hàng: LL/A Apple Mỹ
Thời gian bảo hành: 12 Tháng
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB
Màu Sắc: ., Màu xanh da trời, Màu tím, Màu vàng, Màu đỏ, Màu starlight, Màu midnight

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Viết bình luận