Xuất xứ
Màu Sắc
Dung Lượng
Thời gian bảo hành
Hệ điều hành
Kích Thước
Free Ship
34.200.000 
Loại hàng: VN/A Apple VN
Thời gian bảo hành: 12 Tháng
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: ., Màu đen, Màu tím, Màu silver, Màu gold
Free Ship
Loại hàng: ZA/A Apple HongKong
Thời gian bảo hành: 12 Tháng
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: ., Màu đen, Màu tím, Màu silver, Màu gold
Free Ship
Loại hàng: ZP/A Apple Singapor
Thời gian bảo hành: 12 Tháng
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: ., Màu đen, Màu tím, Màu silver, Màu gold
Free Ship
24.750.000 
Loại hàng: LL/A Apple Mỹ
Thời gian bảo hành: 12 Tháng
Dung lượng bộ nhớ: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Màu Sắc: ., Màu đen, Màu tím, Màu silver, Màu gold

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Viết bình luận