Bảo Hành
Loại Hàng
Macbook
Màu Sắc
Free Shipping
Dung Lượng
Bộ nhớ RAM
Hệ điều hành
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
28.200.000 
Loại : Mỹ LL/A
Dung lượng bộ nhớ: 512GB - SSD
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Bộ nhớ RAM: 8GB
24.500.000 
Loại : Mỹ LL/A
Dung lượng bộ nhớ: 256GB - SSD
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Bộ nhớ RAM: 8GB
25.200.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 256GB - SSD
25.200.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 256GB - SSD
25.200.000 
Màu Sắc: Xám, Bạc, Gold
Dung lượng bộ nhớ: 256GB - SSD

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận