Màu Sắc
Free Shipping
Dung Lượng
Bộ nhớ RAM
Kích Thước
Nhà Sản Xuất
92.500.000 
Dung lượng bộ nhớ: 1TB - SSD
Màu Sắc: Xám, Bạc
Bộ nhớ RAM: 16GB
71.000.000 
Dung lượng bộ nhớ: 1TB - SSD
Màu Sắc: Xám, Bạc
Bộ nhớ RAM: 16GB
65.800.000 
Dung lượng bộ nhớ: 512GB - SSD
Màu Sắc: Xám, Bạc
Bộ nhớ RAM: 16GB
65.760.000 
Dung lượng bộ nhớ: 1TB - SSD
Màu Sắc: Xám, Bạc
Bộ nhớ RAM: 16GB
53.200.000 
Dung lượng bộ nhớ: 512GB - SSD
Màu Sắc: Xám, Bạc
Bộ nhớ RAM: 16GB

Đánh giá

Không tìm thấy dữ liệu

Viết bình luận