Màu Sắc
Dung Lượng
Bộ nhớ RAM
Kích Thước
48.000.000 
Dung lượng bộ nhớ: 512GB - SSD
Màu Sắc: Màu space gray, Màu silver
Bộ nhớ RAM: 16GB
59.000.000 
Dung lượng bộ nhớ: 1TB - SSD
Màu Sắc: Màu space gray, Màu silver
Bộ nhớ RAM: 16GB
59.500.000 
Dung lượng bộ nhớ: 512GB - SSD
Màu Sắc: Màu space gray, Màu silver
Bộ nhớ RAM: 16GB
64.200.000 
Dung lượng bộ nhớ: 1TB - SSD
Màu Sắc: Màu space gray, Màu silver
Bộ nhớ RAM: 16GB