Loại sản phẩm
Khả năng tương thích iPhone
Khả năng tương thích AirPods
Khả năng tương thích iPad
Bao Da
Loại Hàng
Công Suất
Màu Sắc
Bảo Hành
màn hình
Tai Nghe
Free shipping
4.680.000 
Free shipping
1.150.000 
Mau Sac: Black, Midnight Green, Red, Silver, Blue
13.000.000 
Mau Sac: Black, Midnight Green, Red, Silver, Blue
13.000.000 
Mau Sac: Black, Midnight Green, Red, Silver, Blue
13.800.000 
Mau Sac: Black, Midnight Green, Red, Silver, Blue
13.800.000 
Mau Sac: Black, Midnight Green, Red, Silver, Blue

Reviews

No data found

Write a review