Thương Hiệu
Xuất xứ
Màu Sắc
Phiên Bản
Dung Lượng
Thời gian bảo hành
Hệ điều hành
Kích Thước
Liên hệ đặt hàng 0937345567
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Màu Sắc: Màu trắng
Liên hệ đặt hàng 0937345567
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Màu Sắc: Màu vàng
17.200.000 
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Màu Sắc: Màu midnight
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Màu Sắc: Màu trắng
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Màu Sắc: Màu vàng
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Màu Sắc: Màu midnight
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S/M - (130-180mm), M/L - (145-220mm)
Màu Sắc: Màu Yellow/Beige
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S/M - (130-180mm), M/L - (145-220mm)
Màu Sắc: Màu Blue/Gray
Liên hệ đặt hàng 0937345567
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S/M - (130-180mm), M/L - (145-220mm)
Màu Sắc: Màu Black/Gray
18.700.000 
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S/M - (130-180mm), M/L - (145-220mm)
Màu Sắc: Màu Yellow/Beige
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S/M - (130-180mm), M/L - (145-220mm)
Màu Sắc: Màu Blue/Gray
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S/M - (130-180mm), M/L - (145-220mm)
Màu Sắc: Màu Black/Gray
Liên hệ đặt hàng 0937345567
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S - Dây đeo phù hợp với cổ tay 130–160mm, M - Dây đeo phù hợp với cổ tay 145–190mm, L - Dây đeo phù hợp với cổ tay 165–210mm
Màu Sắc: Màu xanh lá
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S - Dây đeo phù hợp với cổ tay 130–160mm, M - Dây đeo phù hợp với cổ tay 145–190mm, L - Dây đeo phù hợp với cổ tay 165–210mm
Màu Sắc: Màu starlight
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S - Dây đeo phù hợp với cổ tay 130–160mm, M - Dây đeo phù hợp với cổ tay 145–190mm, L - Dây đeo phù hợp với cổ tay 165–210mm
Màu Sắc: Màu cam
Free Ship
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
Màu Sắc: Màu đen, Màu đỏ, Màu silver, Màu starlight
Free Ship
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
Màu Sắc: Màu đen, Màu đỏ, Màu silver, Màu starlight
Free Ship
13.500.000 
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
Màu Sắc: Màu đen, Màu đỏ, Màu silver, Màu starlight
Free Ship
14.200.000 
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
Màu Sắc: Màu đen, Màu đỏ, Màu silver, Màu starlight
Free Ship
9.950.000 
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
Màu Sắc: Màu đen, Màu đỏ, Màu silver, Màu starlight
Free Ship
10.450.000 
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
Màu Sắc: Màu đen, Màu đỏ, Màu silver, Màu starlight
11.000.000 
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
Màu Sắc: Màu đen, Màu đỏ, Màu silver, Màu starlight
11.600.000 
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Dung lượng bộ nhớ: 32GB
Màu Sắc: Màu đen, Màu đỏ, Màu silver, Màu starlight
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S - Dây đeo phù hợp với cổ tay 130–160mm, M - Dây đeo phù hợp với cổ tay 145–190mm, L - Dây đeo phù hợp với cổ tay 165–210mm
Màu Sắc: Màu xanh lá
18.700.000 
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S - Dây đeo phù hợp với cổ tay 130–160mm, M - Dây đeo phù hợp với cổ tay 145–190mm, L - Dây đeo phù hợp với cổ tay 165–210mm
Màu Sắc: Màu starlight
Loại hàng: Hàng Chính Hãng Full VAT, LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: LTE (E-SIM)
Size cổ tay: S - Dây đeo phù hợp với cổ tay 130–160mm, M - Dây đeo phù hợp với cổ tay 145–190mm, L - Dây đeo phù hợp với cổ tay 165–210mm
Màu Sắc: Màu cam
1.350.000 
Màu Sắc: Màu đen, Màu nâu
8.900.000 
Loại hàng: LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: GPS
Màu Sắc: Màu trắng, Màu đen, Màu xanh lá, Màu xanh dương
9.900.000 
Loại hàng: LL/A Apple Mỹ
Phiên Bản sản phẩm: GPS
Màu Sắc: Màu đen, Màu xanh lá, Màu xanh dương
11.200.000 
Phiên Bản sản phẩm: GPS
Màu Sắc: Màu đen, Màu xanh lá, Màu xanh dương
10.600.000 
Phiên Bản sản phẩm: GPS
Màu Sắc: Màu xanh lá, Màu xanh dương

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào

Viết bình luận